Ślub w innym kościele

Saturday, 02. 19. 2011  –  Kategoria: Kościół i USC, Ogólne

Ślub w innej parafii

Często zdarza się, iż para narzeczonych planuje wziąć ślub w wymarzonym, szczególnym miejscu, na przykład w górach, czy nad jeziorem. Chce bowiem, aby dzień ten był wyjątkowy i jedyny. Z tą decyzją wiąże się fakt, iż ślub tej pary nie odbędzie się w ich rodzimych parafiach, tylko w zupełnie innej. Dużo osób zastanawia się czy coś takiego w ogóle jest możliwe, czy można wziąć ślub w innej parafii? Zapewniamy wszystkich, iż nie ma powodów do niepokoju, bowiem prawo kanoniczne zezwala na wzięcie ślubu kościelnego, konkordatowego w dowolnie wybranym kościele.

Wyróżnia się dwa sposoby uzgodnienia i załatwienia ślubu w innej parafii. Pierwszy polega na zdobyciu licencji w parafii jednego z narzeczonych, a drugi jest tożsamy z przeniesieniem wszystkich formalności do nowego, wybranego kościoła.


W pierwszym
przypadku chodzi głównie o to, by proboszcz z parafii jednego z narzeczonych wydaje licencję na ślub w innym kościele. Licencja ta często nie jest wolna od opłat, a kwota ta zależy od parafii. W tym przypadku wszystkie formalności związane ze ślubem załatwia się w tej wybranej parafii. W tym kościele spisuje się zarówno protokół przedślubny, dostarcza akty chrztu, zaświadczenie o obowiązkowo odbytych naukach, zaświadczenie o wizycie w poradni małżeńskiej, a także dokumenty z Urzędy Stanu Cywilnego potrzebne do ślubu konkordatowego. Do wybranego kościoła należy także dostarczyć zaświadczenie o wywieszonych zapowiedziach w parafii drugiego narzeczonego. Po spełnieniu tych niezbędnych warunków parafia jednego z narzeczonych wystawia stosowną licencję. Te zebrane dokumenty oraz zdobytą licencję należy dostarczyć do nowej parafii, którą wybraliśmy na miejsce ślubu. Dokumenty te należy dostarczyć najpóźniej na 2 tygodnie przed planowaną datą ślubu.

W drugim przypadku proboszcz z parafii jednego narzeczonych (obojętnie czy jej czy jego) musi wydać stosowne pozwolenie na ślub w innej parafii. W takiej sytuacji narzeczeni muszą jedynie w parafiach w których byli chrzczeni odebrać świadectwa chrztu, a w swoich obecnych parafii dać datek na zapowiedzi. Pozostałe wszelkie formalności załatwia się już w parafii, w której ma się odbyć ślub. Te pozostałe czynności to oczywiście analogicznie jak w pierwszym przypadku spisanie protokołu przedślubnego, dostarczenie zaświadczenia o odbytych naukach małżeńskich oraz poradni, oraz wypełnienie pozostałych dokumentów.

Comments are closed.


Niedawno napisane