Zamiast ślubu będzie kontrakt małżeński

Thursday, 04. 28. 2011  –  Kategoria: Kościół i USC

Zamiast ślubu będzie kontrakt małżeński

W Bułgarii wszedł w życie nowy Kodeks Rodzinny. Zawiera on zapis, który umożliwia zawarcie tzw. kontraktu ślubnego. Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to oczywiście chodzi tu o pieniądze.

Od 1 października małżonkowie w Bułgarii mogą wybierać między trzema wariantami podziału majątku: wspólnotą małżeńską, jaka obowiązywała dotychczas, rozdzielności majątkowej lub kontraktu, określającego punkt po punkcie podział obecnego i nabytego w przyszłości majątku.

Mogą zawrzeć również pary, które wzięły ślub przed wejściem w życie nowego kodeksu, a w trakcie jego obowiązywania - go modyfikować.

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, kontrakty ślubne mają być poświadczane przez notariusza i zgłaszane w urzędzie, prowadzącym rejestry nieruchomości. Ich zawartość jest poufna.

…Więcej informacji w serwisie iWoman.pl

Comments are closed.


Niedawno napisane