Urlop okolicznościowy

Tuesday, 04. 19. 2011  –  Kategoria: Organizacja wesela

Urlop okolicznościowy z okazji ślubu

Każdemu pracownikowi przysługują ustawowo 2 dni wolnego w związku z jego ślubem. Jest to tak zwany urlop okolicznościowy i stanowi on dodatek do normalnego urlopu wypoczynkowego.

Aby skorzystać z prawa do urlopu pracownik musi samodzielnie zwrócić się z tą prośbą do pracodawcy. Powód urlopu należy obowiązkowo udokumentować, a w przypadku ślubu wystarczy odpis aktu małżeństwa. Pracodawca nie może domówić udzielenia urlopu.

Wskazane jest, aby przysługujący urlop okolicznościowy wykorzystać przed, tuż po, czy w dniu ślubu, jednak nie jest to wymogiem. Urlop można także wykorzystać z pewnym rozsądnym i uzasadnionym odstępem, jednak obowiązkowo na cele związane ze ślubem, np. aby uzyskać w urzędzie nowe dokumenty, czy uaktualnić dane w banku.

Według Kodeksu Pracy pracodawca jest zobowiązany udzielić urlop okolicznościowy także z powodu innych ważnych wydarzeń rodzinnych pracownika.

Pracownikowi przysługuje ustawowo 1 dzień wolny z powodu:

  • ślubu dziecka pracownika,
  • zgonu i pogrzebu siostry, brata, teściowej, teścia, babci, dziadka pracownika,
  • zgonu i pogrzebu innej osoby, będącej na utrzymaniu lub pod bezpośrednią opieką pracownika.

Natomiast 2 dni przysługują w sytuacji:

  • ślubu pracownika,
  • urodzenia się dziecka,
  • zgonu i pogrzebu małżonka pracownika, jego dziecka, ojca matki, ojczyma lub macochy.

Comments are closed.


Niedawno napisane