Rozdzielność majątkowa

Saturday, 02. 5. 2011  –  Kategoria: Finanse

Rozdzielność majątkowa po ślubie

Rozdzielność majątkowa oznacza, iż małżonkowie nie mają wspólnego, jednego majątku, a posiadają dwa oddzielne majątki osobiste. Odrębność ta jest ustanowiona prawnie, a każdy z małżonków wyłącznie samodzielnie decyduje o swojej własności i majątku.

Zgodnie z polskim prawem cywilnym po zawarciu ślubu małżonków łączy automatycznie wspólnota majątkowa. Jeśli małżonkowie chcą zmienić ten stan prawny i ustanowić rozdzielność, muszą odwiedzić notariusza. Mogą to zrobić przed ślubem, ale także i po ślubie.

Przed ślubem przyszli małżonkowie mogą zawrzeć dobrowolnie umowę zwaną - intercyzą małżeńską o wprowadzeniu rozdzielności majątkowej po ślubie. W tym przypadku każdy z małżonków po ślubie zachowa zarówno majątek, który nabył przed ślubem, oraz majątek nabyty po, a także będzie samodzielnie zarządzał i rozporządzał tym całym swoim majątkiem.

Intercyzę taką zawierają przyszli małżonkowie, ale oczywiście staje się ona prawomocna dopiero z chwilą zawarcia związku małżeńskiego.

Według prawa stosunki majątkowe można zmienić również w trakcie trwania małżeństwa, czyli już po ślubie. W tym przypadku także trzeba odwiedzić notariusza i sporządzić majątkową umowę małżeńską o zniesieniu wspólności ustawowej (błędnie nazywaną przez niektórych intercyzą, bowiem intercyza to umowa przedmałżeńska). Po wprowadzeniu rozdzielności każdy z małżonków dostanie te składniki majątku, które przypadną mu w drodze podziału majątku wspólnego. Potem jego zostają już wszystkie przedmioty nabyte samodzielnie, oraz dowolnie nimi zarządza.

Należy wspomnieć, iż rozdzielność majątkowa nie wyłącza wspólnego nabywania różnego rodzaju praw przez małżonków (np. własności mieszkania czy też np. samochodu). Przedmioty nabywane wspólnie należą wówczas do małżonków na zasadach współwłasności, a każdy małżonek posiada prawo do określonego udziału w takiej nabytej rzeczy.

Warto także zaznaczyć, iż przedmioty majątkowe nabyte przed ślubem przez każdego małżonka są ich osobistą własnością i taką też pozostają po ślubie, niezależnie od tego czy mają wspólnotę czy rozdzielność majątkową.

Za wprowadzeniem rozdzielności majątkowej przemawia wiele korzyści. W przypadku kiedy jedna strona jest zadłużona i tego zadłużenia nie spłaca, jej długi przy wspólnocie spadają automatycznie na współmałżonka. A w przypadku rozdzielności druga strona jest w pełni zabezpieczona. Tak samo rozdzielność jest dobrym wyjściem dla małżonków, kiedy jedno z nich albo oboje prowadzą własną działalność gospodarczą. W biznesie raz jest lepiej, a raz gorzej, a rozdzielność pozwala w pełni zabezpieczyć swoją rodzinę przed ewentualnym niepowodzeniem naszej działalności.

Rozdzielność majątkowa nie jest jeszcze w Polsce bardzo powszechnym rozwiązaniem, jednak z roku na rok coraz więcej par się na nią decyduje. Z jednaj strony niesie za sobą pewne komplikacje związane z formalnościami, lecz z drugiej jest zapewnieniem finansowego bezpieczeństwa w domu. Trzeba sobie także uświadomić, ze rozdzielność jest przede wszystkim stanem prawnym, a w praktyce dom, samochód, wydatki są wspólne i wspólnie ponoszone. Małżonkowie mogą traktować swoje pieniądze jako wspólne, jednak ze względu na nieprzewidywalna przyszłość, lepiej by było, aby jedna strona była bezpieczna finansowa i mogła w razie konieczności utrzymać drugą stronę.

Comments are closed.


Niedawno napisane